Je donatie komt rechtstreeks ten goede aan restauraties in Venetië 

Of maak een bedrag naar keuze over naar: 

NL81 INGB 0003 9565 50
ten name van De Poorters van Venetië

onder vermelding van ‘Red Venetië’